Видео наблюдение

Повечето хора очакват от системата за видеонаблюдение качество на образа, сходно с качеството на обичайния телевизионен филм. Това, естествено, е почти невъзможно в границите на допустимите за тази цел разходи. Да не говорим, че за разлика от телевизионното студио, видеокамерата „наблюдава“ слабо осветени обекти и даже може да работи в пълна тъмнина. Преследването на максимални цели води и до необосновано високи разходи.

Предлагаме на вашето внимание качествени услуги в областта на видеонаблюдението. Видеонабюдението на жилищни сгради започна да придобива по-голяма популярност, от една страна със все по-достъпната си цена, и от друга с множеството проблеми които решава наличието на такава система.

Според конструктивните особености камерите се подразделят на:

 • Модулни видеокамери за видеонаблюдение – безкорпусни устройства, предназначени за инсталация в различни корпуси (кожуси, полусфери и т.н).
 • Мини видеокамери за видеонаблюдение – видеокамери в квадратни или цилиндрични корпуси, обикновено се използват като готово изделие за инсталация вътре в помещения.
 • Ъглови видеокамери за видеонаблюдение – обикновено са полусфера, която се слага на тавана в помещението.
 • Корпусни видеокамери за видеонаблюдение – отделно устройство, което може да бъде използвано в различни условия, като в помещение, така и при използване на херметични корпуси с подгряване извън помещенията. За функциониране на даден тип камера се изисква обектив. Другото име – видеокамери със стандартно изпълнение.
 • Термични видеокамери за видеонаблюдение – камери, които „виждат“ в инфрачервения спектър и дават многоцветно изображение с предварително настроена скала на температурите, като червеното е най-топлият цвят, а синият – най-студения.
 • Улични видеокамери за видеонаблюдение – всяка видеокамера, инсталирана в съответен корпус с подгряване, или специална видеокамера, подходяща за експлоатация извън помещение.
 • Управляеми (поворотни или скоростни видеокамери) за видеонаблюдение – комбинирано устройство, състоящо се от камера, трансфокатор и поворотно устройство. Най-популярни са т. нар. интегрирани камери, направени във вид на купол.
 • Хиростабилизирани видеокамери за видеонаблюдение – видеокамери, които се използват на подвижни обекти с цел получаване на стабилизирано изображение.

Компютърно Базирана Цифрова Система за Видеонаблюдение

Компютърно базираните DVR за видеонаблюдение се правят за конфигурации с 4, 8, 12 и 16 камери. Компютърно базираната цифрова система за видеонаблюдение се състои от компютър, видео кепчър карти и клиентски софтуер. Тази система за видеонаблюдение се счита за най-добро решение за цената си. Тя дава два пъти по-добро качество от аналоговата, лесно се използва и е по-гъвкава от хардуерните DVR системи. Компонентите могат да се купят като комплект и да се монтират към съществуващ компютър, или пък като фабрично направена система за запис. Има фабрични модели, които могат да се разширяват (ъпгрейдват), ако се наложи след време. Това е качество, което нямат аналоговите и хардуерните записващи системи. Компютърно базираните DVR за видеонаблюдение се програмират и управляват с клавиатура и мишка. Видео информацията от видеонаблюдението се записва на твърдия диск на компютъра в компресиран формат. Една система с четири камери обикновено прави непрекъснат 30-дневен запис за всичките 4 камери на 80 гигабайта диск. За да удвоите времето на запис трябва да поставите още един 80 гигабайта диск. Тези системи се проектират така, че да не изискват програмиране за поддържане на видео записа.

Обикновено при тях записът продължава, докато остане малко място на диска. Тогава се изтриват най-старите клипове и се правят новите записи. Така по всяко време се осигурява непрекъснат 30-дневен запис. Видео изображенията се показват на монитора или се записват на дискета или компакт диск.

Хардуерно Базирана Цифрова Система за Видеонаблюдение

Хардуерно базираните DVR за видеонаблюдение са предназначени конкретно за запис на видео. За разлика от PC базираните DVR за видеонаблюдение, които са първо компютър, а към него има DVR, хардуерно базираните са конструирани за една-единствена функция - да записват видео. Макар че вътрешно ползват софтуер, обработката на видеосигнала се извършва само хардуерно. Хардуерът е този, който осигурява невероятната яснота и високата резолюция на изображението. Хардуерните DVR за видеонаблюдение са комбинация от аналогова и компютърно базирана технология. При тях се използват същите TV монитори, както при аналоговите системи, а програмирането им се прави с дистанционно управление, както при обикновените видео касетофони. В същото време те осигуряват цифров запис с висока резолюция, който има по-добро качество от компютърно базираните DVR. Хардуерните DVR за видеонаблюдение имат много от качествата на компютърно базираните, но се програмират и управляват по-трудно, от тях. Хардуерно базираните DVR за видеонаблюдение предлагат:

 • Ако за Вашето приложение имате нужда от запис с висока резолюция и преглеждане на видеото от камерите на живо, трябва да помислите за хардуерно базиран DVR за видеонаблюдение.
 • Ако пък търсите лека за работа система, която да може да се разширява в бъдеще, налага се да обмислите компютърно базирана система. 704 x 576 цифров видео запис.
 • Значително по-ясно изображение от компютърно базираните DVR за видеонаблюдение.
 • Преглед на живо за видеото от камерите. Без закъснение.
 • Запаметява голям обем видео информация (или дни запис).

IP Видеонаблюдение

IP камерите лесно се интегрират в сложни системи за видеонаблюдение, но също така могат да функционират и като самостоятелни решения в системи за видеонаблюдение. В същността си представляват камери с вграден видеосървър и кабелен или безжичен изход. Изображението, получено от тях, е изцяло цифрово и се предава през мрежата (LAN/ WAN/ Internet/ GPRS&3G) с гарантирано отсъствие на загуби по трасето и висококачествено изображение, сравнимо с DVD качество. В много случаи една IP камера за видеонаблюдение с оптимално местоположение би могла да замени няколко аналогови камери с ниска резолюция. При това, без нужда от коаксиални кабели и от допълнително окабеляване – IP камерите за видеонаблюдение могат да използват вече съществуващата LAN или безжична мрежа. За функционирането си охранителната система, изградена на базата на мрежови камери, се нуждае от високоскоростен Интернет, жичен или безжичен рутер (в зависимост от спецификите на камерата), статичен IP адрес или динамичен DNS (Domain Name Server) доставчик, персонален компютър за конфигуриране на камерата и мониториране на генерираното изображение. Обикновено камерата за видеонаблюдение е снабдена със специализиран софтуерен пакет, който осигурява поддръжката на основни функции, като конфигурация, наблюдение, контрол и запис на изображението.

За да получите най-доброто качество при видеонаблюдение – обърнете се към нашите специалисти - 0888 555 333.


Компютърно базирана цифрова система за видеонаблюдение
Хардуерно базирана цифрова система за видеонаблюдение
IP видеонаблюдение