Продажба и сервиз на пожарогасители

Пожарогасителите са устройства, предназначени да гасят пожари. Всички пожарогасители работят въз основа на специални гасителни вещества. Принципът на работа на тези пожарогасители е следният:

Издърпва се щифта, за да се отключи устройството, пожарогасителя се насочва, след което се натиска ръкохватката. Започва освобождаването на гасителното вещество, което трябва да бъде изпратено директно до източника на огън. Като такива вещества могат да се използват пяна, въглероден диоксид, фреон или прах.

В съответствие със стандартите за пожарна безопасност в България, на повечето работни места трябва да има пожарогасители. В много страни, включително и в България, всеки собственик на автомобил е длъжен да осигури пожарогасител в автомобила си.

Носими Прахови Пожарогасители

Технически данни:

 • Стоманено тяло;
 • Вентил;
 • Манометър;
 • Работно налягане – 14 бара (+20°С);
 • Изтласкаващ газ- азот;
 • Изпитано налягане – 25 бара;
 • Температура на работа от -20°С до +60°С.

Возими Прахови Пожарогасители

Технически данни:

 • Стоманено тяло;
 • Вентил;
 • Манометър;
 • Работно налягане – 14 бара (+20°С);
 • Изтласкаващ газ- азот;
 • Изпитано налягане – 25 бара;
 • Температура на работа от -20°С до +60°С.

Носими Водни/Водопенни Пожарогасители

Технически данни:

 • Стоманено тяло;
 • Вентил;
 • Манометър;
 • Работно налягане – 14 бара (+20°С);
 • Изтласкаващ газ- азот;
 • Изпитано налягане – 25 бара;
 • Температура на работа от -20°С до +60°С.

Пожарогасители С СО2

Технически данни:

 • Стоманено тяло;
 • Работно налягане – 150 бара;
 • Изпитано налягане – 250 бара;
 • Гасителен агент: Карбон диоксид (СО2).
 • Температура на работа от -20°С до +50°С

Фирмата разполага с модерна сервизна база в гр. Велико Търново. Извършваме проверка, ремонт и презареждане на всички видове носими и возими пожарогасители (водни, прахови, водопенни и пожарогасители с въглероден двуокис).

Обслужването се извършва съгласно Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност от търговци и в съответствие с изискванията на БДС ISO 11602-2:2002 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване".


Носими Прахови Пожарогасители
Возими Прахови Пожарогасители
Носими Водни/Водопенни Пожарогасители
Пожарогасители с СО2