Сигнално–охранителна техника

Вариантите за да подсигурите Вашето спокойствие са много– куче пазач, жива охрана, Сигнално-охранителна техника, системи за достъп, системи за видеонаблюдение, но кои от тях са най-актуални и гарантират максималната Ви сигурност.

В днешно време кучетата пазачи са вече просто домашни любимци и определено не са непреодолима пречка за престъпниците. Дори и да притежавате най-агресивните породи кучета от рода на питбули, бултериери и ротвайлери, целенасочените криминални елементи не срещат големи трудности в тяхното преодоляване. Ако решите да се доверите на живата охрана съществува реалната опасност за допускане на човешка грешка или за непрофесионално отношение към работните задължения. И в двата варианта губещите сте Вие. Съществува много по-ефективен способ за гарантиране на реална защита на собственост и това безспорно са системите за видеонаблюдение.

Сигнално-охранителната техника и физическата охрана са съчетани и са значително по-устойчиви от предните примери. Всеки от нас обаче, се е сблъсквал лично или е чувал истории, в които дори и бързата реакция на мобилните екипи не е навременна и служителите на тези фирми не успяват да заловят нарушителите.

Някои от много предимства на сигнално-охранителната техника са:

  • Пълен контрол над вашият обект
  • Отдалечен контрол над работният процес
  • Видеонаблюдение през интернет
  • По-голяма сигурност и спокойствие
  • Специализиран софтуер позволява пълен контрол над Вашият обект независимо къде се намирате в момента
  • Конкурентни цени и високо качество на предлаганите услуги
  • Възможност за интеграция със система за видеонаблюдение

За да притежавате сигнално-охранителна техника в обекта се поставя един контролен панел, с който жично или безжично са свързани всички останали периферни устройства. Датчиците за сигнално-охранителната техника биват няколко вида - за движение, звукови, магнитни, сеизмични и термични. Първите три са най-често използвани.

  • Сеизмичните датчици са задължителни, ако имате каса. Те се монтират на нея и при опит за пробиване или каквото и да било друго насилствено отваряне алармата се включва.
  • Датчиците за движение са най-широко разпространени. Поставят се на места, откъдето може да се влезе - до врати и прозорци.
  • Звуковите улавят шума от счупено стъкло, затова се поставят до прозорци, витрини и други остъклени места. Магнитните са полезни тогава, когато сме в обекта, но искаме алармата да е включена. Те се поставят на вратите и прозорците така, че да се задействат още при самото им отваряне.

При настройката на Сигнално-охранителната техника, можете да пускате определени зони да бъдат активни, други не. Така например, ако живеете в къща със сигнално-охранителна техника, когато си лягате вечер, можете да включите алармата само на долния етаж, докато вие сте на горния. В такива случаи имате два панела - един за долния и един за горния етаж. Можете да включите да ви работят само датчиците на вратата или само на прозорците. Новите Сигнално-охранителни централи имат възможност и за дистанционно управление, както и изпращане на SMS/Notification към телефони. Към тях могат да се монтират противопожарни датчици, които работят 24 часа и сте изключили алармата. Това е много ценно за улавяне на пожара още в началото му. Когато датчикът улови дим, алармата се активира и изпраща съобщение.

За да поръчате Сигнално-охранителна техника и монтаж – обърнете се към нашите специалисти - 0888 555 333.