GPS проследяване и контрол

Ако разполагате с един или няколко автомобила, вероятно проблемите, с които се сблъсквате ежедневно, са десетки. И ако наблюдението върху една кола или камион не отнема много време и усилия, то управлението на 10, 20 или повече автомобила отнема до 80% от времето на отговорния мениджър и често излиза извън контрол.

В практиката има хиляди случаи, когато неефективният и ненадежден контрол върху автопарка се изразява в загуба на огромни суми пари и много хвърлени на вятъра инвестиции.

И докато възможностите законно да печелите се ограничават само до една дума - „работа”, то начините да загубите пари са много:

  • Кражби на гориво от резервоара
  • Кражба на автомобил/и от автопарка
  • Ограбване на стока от транспортното средство
  • Риск от съсипване на автомобила в резултат на груба експлоатация от страна на шофьора
  • Загуба на клиенти в резултат на неспазване на фирмените стандарти за качество и бързина на обслужването
  • Ползване на автомобила от водача за лични цели
  • Неправилно определяне местоположението на транспортното средство и много др.

Чрез внедряването на разработената от нас система за GPS проследяване и контрол рисковете на описаните по-горе събития се свеждат практически до 0%. GPS проследяване и контрол Ви осигурява наблюдение и контрол в реално време - 24 часа в денонощието, което дава възможност за пълен и надежден непрекъснат контрол върху състоянието на Вашия автопарк. GPS проследяване и контрол е професионално решение за фирми, които искат да наблюдават автомобилните си паркове: транспортни компании, фирми за куриерски услуги, логистични и дистрибуторски компании, компании с търговски екипи и обслужване на място, компании със строителни машини и компании за отдаване на автомобили под наем, както и редица други. GPS проследяване и контрол Ви позволява да наблюдавате автопарка си по лесен и резултатен начин, изразяващ се във видим ръст на продуктивността, печалбите и качеството на обслужването.

Малък модул, съдържащ GPS приемник и GPRS комуникационен модул, се инсталира във всяко превозно средство на автопарка. GPS проследяване и контрол Ви позволява да наблюдавате движението на всички превозни средства: къде се намират, къде са били, кога са започнали пътуването си, къде са спирали и за колко време и т.н. Чрез GPS проследяване и контрол можете да следите всичките си превозни средства 24 часа на ден, като данните от датчиците и за местонахождение са в реално време. Нещо повече, GPS проследяване и контрол има редица добавки, които включват пълен набор от аларми и отчети, управление на работната сила, начин на шофиране, управление на разходите, контрол на горивото и автоматична идентификация на шофьора, наред с редица други. Всичко от което се нуждаете за достъп до GPS проследяване и контрол е връзка с интернет и уеб браузър или приложението на GPS проследяване и контрол на смартфон. Вижте информацията за Вашия автомобилен парк на работното място, у дома или навсякъде другаде.

Модулът на GPS проследяване и контрол планиране на маршрути и мониторинг предоставя основна информация, за да можете да следите изпълнението на маршрути и да предвиждате бъдещи събития, което да подпомогне решенията за управление на Вашия автопарк. GPS проследяване и контрол е разработен да послужи като мощен инструмент за създаване и контролиране на маршрути. Ще можете веднага да забележите автомобил, който не следва предварително зададения, одобрен маршрут. Ще знаете също така на какво разстояние е автомобилът от крайната точка и кога се очаква да пристигне там.

Можете дори да програмирате GPS проследяване и контрол да известява Вашите клиенти няколко минути – или няколко километра – преди да пристигне автомобила Ви.

  • Със GPS проследяване и контрол Вие нямате излишни разходи и скрити такси.
  • Всичко е прозрачно и лесно за разбиране.
  • Плащате само това, което ползвате.

Осигурете си спокойствие и 24 часов непрекъснат, надежден контрол над Вашия автопарк. За да поръчате GPS проследяване и контрол и монтаж – обърнете се към нашите специалисти - 0888 555 333.