Пожарогасителни системи

Основните задачи на всички пожарогасителни системи са:

- Локализиране и гасене на пожара

- Предотвратяване разпространението на пожара

- Защитата на човешкия живот и материалните ценности

Цената на пожарогасителните системи се определя за всеки отделен обект индивидуално.

В определянето ѝ се взима в предвид вида и модификацията на инсталацията, характеристиките на обекта (площ, функционално предназначение и др.), вероятността за възникване на пожар от един или друг клас, а също така определени технически условия (например необходимото количество вода или температурния режим).

Водни пожарогасителни системи

Нашата фирма предлага монтаж и обслужване на всички основни видове пожарогасителни системи. Обикновено се изграждат по изискване на противопожарната нормативна уредба. Биват вода/вода и вода/въздух, според специфичните температурни условия в обекта. Разпръскването е посредством сплинклерни и дренчерни глави, а нагнетяването е посредством помпени групи, а в някои случаи директно от два независими водоизточника с необходимия напор. Благодарение на високата ефективност, многогодишната употреба и безопасността спрямо хората, този вид пожарогасителни системи са най-много разпространени.

Газови пожарогасителни системи

Системи с газови гасителни агенти. Разпръскването е посредством дюзи. Изграждат се редом с пожароизвестителни системи, с панел за гасене. Стартират се в ръчен или автоматичен режим, посредством пожароизвестителни датчици, които се организират обикновено на поне две зони с логическо И. Използват се в обекти с ценно оборудване и имущество (архиви и др.).

Въглеродният двуокис при пожарогасителните системи - Пожарогасителните системи под налягане използват големи отвори на изпускателните клапани, позволявайки по-големи показатели на потока да бъдат постигнати. Това действа бързо в първите критически секунди на пожар, когато бързото действие може да означава различие между незначителна неприятност и бедствие. Това действа автоматично 365 дни в годината.

C02 - ниска себестойност

Въглеродния двуокис е стандартен комерсиален продукт с много други употреби и е достъпен навсякъде по света. Поради неговото универсално ползване, то може да бъде добивано много евтино и това е важно съображение при необходимото често презареждане на складовите контейнери в системи с локално приложение, където пожара е често срещано явление.

Гъвкав дизайн на пожарогасителната система

Пожарогасителната система може да бъде управлявана ръчно или автоматично. Автоматичния контрол може да бъде постигнат механично, пневматично или електронно или с която и да е комбинация за да отговаря на условията на обекта. Аудио и визуални индикации за управление на системата могат да бъдат осигурени и оборудването автоматично да затвори горивните клапани, пожарни врати, механически или електрически устройства.

Ако направите поръчка на пожарогасителни системи при нас, можете да бъдете сигурни, че цената ще бъде адекватна, а сроковете и качеството на изпълнение коректни. Ще изберем за Вас най-добрия вариант, съгласно нормативните уредби и бюджет за изпълнение.

За да поръчате пожарогасителни системи, монтаж или сервизно обслужване – обърнете се към нашите специалисти - 0888 555 333.


Водни пожарогасителни системи
Газови пожарогасителни системи
C02 - ниска себестойност
Гъвкав дизайн на пожарогасителната система