Електрически инсталации

Електрическата инсталация е съвкупност от проводници, електрически апарати и системи, изградена с цел да осигурява безопасно и надеждно разпределение на електрическата енергия в бита и промишлеността.

Електрическите инсталации се делят на два основни вида според предназначението:

Слаботокови електрически инсталации-(информационни и сигнални линии-телефонна линия)

Силнотокови електрически инсталации-(кабелни линии за осветление, отопление и машини)

В зависимост от мястото на изграждане електрическите инсталации, се разделят на:

Вътрешна и външна (открита електрическа инсталация).

Всяка вътрешна сградна инсталация, се изгражда с ел. проводник, най-често тип кабел и е съставена от няколко токови кръга. Всяка електрическа инсталация се защитава от апаратура (предпазители, контактори, релета, диференциално токова защита и др).

При изграждането на открита(външна) инсталация се взимат специални мерки по отношение на защитата на съоръженията от въздействието на атмосферните условия.

Има няколко основни вида свързвания при електрическите инсталации:

Свързване на измервателни и контролни уреди за електрически инсталации

  • Свързване на измервателни уреди за разход на електроенергия;
  • Свързване на защитни средства на електроинсталацията от претоварване, късо съединение;
  • Свързване на специални средства за подобряване на качеството на доставената електрическа енергия;

Свързване на контакти към електрически инсталации

  • Свързване на трифазен контакт;
  • Свързване на монофазен контакт.

Свързване на ключове към електрически инсталации

  • Свързване на девиаторен ключ за лампа;
  • Свързване на кръстат ключ за лампа.

Свързване на лампа към електрически инсталации

  • Връзване на обикновена лампа;
  • Свързване на луминесцентна лампа.

Електрическата инсталация присъства във всяка постройка и често е източник на повреди, които, ако не се отстранят навреме, може да създадат сериозни проблеми, включително да се стигне до нещастни случаи от токов удар или даже пожар.

С малки изключения, и то основно за производствени цели, където често се използва трифазен ток, електроинсталацията в дома е еднофазна – т.е. електрическият ток тече по два проводника, като напрежението помежду им е 220 V. Единият е фазовият проводник, а другият е т. нар. „нулев“ проводник. При добре заземена мрежа електрическият потенциал между нулевия проводник и земята трябва да бъде равен или близък до нула. При дълги, силно разклонени мрежи в крайните или крайградските квартали често пъти между нулевия проводник и земята може да се измери електрически потенциал. При добре изпълнената електрическа инсталация между нулевия проводник и различни заземени метални инсталации, като водопровод с метални тръби, например, не бива да има потенциална разлика. (БР С Наредба №3/2004 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии и в България се въвежда трипроводна линия за вътрешните електроинсталации, като третият проводник е заземителен.).

Фирмата е оборудвана с подходяща съвременна техника за изграждане на електрически инсталации. За да получите най-доброто качество при електрическите инсталации – обърнете се към нашите специалисти - 0888 555 333.


Свързване на измервателни и контролни уреди за електрически инсталации
Свързване на контакти към електрически инсталации
Свързване на ключове към електрически инсталации
Свързване на лампа към електрически инсталации