Системи за контрол на достъпа

Системите за контрол на достъп сa много подходящ за апартаменти, къщи, офиси, административни и производствени сгради. Предлагаме самостоятелни RFID контролери и четци, мрежови контролери за работно време, турникети и аксесоари като захранване за контрол на достъп, аварийно захранване, бутони за изход, безконтактни RFID чипове и карти за достъп. Централизираният софтуер дава възможност за отчитане на работно време, създаване на информационни справки, потребителски и платени групи за достъп, e-map функция за следене и управление на всички входове и изходи, управление на фитнеси, танцови зали, платени паркинги и други платени услуги.

Предимството на самостоятелните системи за контрол на достъпа е независимостта от комуникация с компютър. Те са снабдени с клавиатура или мастер карта (главна), с помощта на които могат да се направят нужните настройки и да се въвеждат и изтриват нови и стари картопритежатели. Всички контролери със серийна комуникация могат да се включат в компютърната мрежа с помощта на външен LAN конвертор.

Приложението на автономните системи е изключително широко – може да се използват в обекти с глобално значение за сигурността, за охрана на складове, цехове,частни домове, офиси, а също така и за осъществяване на контрол върху работното време, отсъствията и редовността на графика на персонала.

Системата за контрол на достъпа е начин да се ограничи достъпа до даденa система или до физически или виртуални ресурси. В компютърните технологии, контрол на достъп е процес при който потребителите получават достъп или определени привилегии до система, ресурси или информация.

В системите за контрол на достъп потребителя трябва да се идентифицира за да получи достъп. Във физическите системи идетификаторите могат да бъдат най-различни, но за най-сигурни се възприемат такива които не могат да бъдат отнети или предадени. Примерно една карта може да бъде средство за контрол на достъп и до класифицирана информация. Но тъй като такъв идентификатор може да бъде премине лесно от едни ръце в други – това не е сигурен начин за осигуряване на контрол на достъп.

Много по-сигурен метод за осигурване на контрол на достъпа е двустепенната оторизация. Човекът, който иска достъп трябва да покаже някакъв идентификатор в комбинация с друг фактор за удостоверяване на личността му. За целта мога да се използват:

  • Нещо което знае само потребителя като парола или PIN
  • Нещо, което е част от потребителя, като пръстов отпечатък, сканиране на ирис или други биометрични мерки

За компютърната сигурност, контрол на достъпа включва разрешаване, удостоверяване и одит на потребителя, който се опитва да получи достъп. Контрол на достъпа различава две категории субект и обект. За субект се възприема потребителя, който иска достъп до обекта – обикновено софтуер. В компютърната сигурност един лист за контрол на достъпа съдържа категоризирани типове достъп и списък на потребители, към които са асоциирани различните типове достъп. Едни и същи данни са достъпни за едни потребители и са невидими за други в зависимост от нивото на достъп, което им е присвоено. Така администрaтора на системата е в състояние да дава различни привилегии относно информацията, която може да се достъпи, кой може да достъпи и времето, в което тя е достъпна.

Биометричната сигурност е механизъм използван за идентификация и за осигуряване на достъп до сгради или достъп до системи базирани на автоматична верификация, с използване на идивидуални физически характеристики за контрол на достъпа. Тъй като биометричната сигурност използва физическите характеристики на индивида, тя се смята за една от най-силните и трудни за разбиване техники за защита на контрола на достъп. Биометричната сигурност се използва за защита на среди с критично значение. Системите базирани на биометрични данни съхраняват база данни с физически характеристики, които не се променят през целия живот на човека. Това включва пръстов отпечатък, ретина, глас, очертание на ръката и разпознаване на лице.

Данните за всеки индивид се съхраняват в система за сигурност или скенер, достъпни само за ограничен персoнал. Когато някой поиска достъп до данни или сграда , биометричния скенер удостоверява валидността на физическите му характеристики, като ги съпоставя със записаните за индивида данни. При съвпадение се дава достъп и обратно.

Справки

Системата може да изработва и подава голям набор от различни справки в зависимост от нуждите на всяка организация. Това включва, но не се ограничава до подаване на справки за отчитане на работно време.

Отчитане на работно време

Чрез внедряване на IP-базирана система за контрол на достъп, си осигурявате високонадеждна и лесна за администриране система и възможността за изготвяне на различни справки. Това дава възможност за ефективно отчитане на работното време и/или проследяване на достъпа на хора до различни зони/ помещения, които са от особено значение за вашата организация.

Предлаганата от нас техника е сертифицирана за използване в сферата на сигурността, инсталациите се изпълняват от обучени специалисти, а конфиденциалността е напълно гарантирана.