Създадените от нас сервизни екипи са с професионален и дългогодишен опит в Електрониката, Електрообрудване, Комуникационни мрежи и системи. Организацията ни позволява техническо изграждане или поддръжка до всяка една точка на България.

  • Сигурност – пожароизвестителни, димоотводителни вентилации, противопожарни клапи, пожароусточиви врати, евакуационни осветления, видеонаблюдение, сигнално-охранителни, системи за контрол на достъп;
  • Пожарогасене – спринклерни, дренчерни, системи с инертни газове, вътрешни и външни пожарни кранове;
  • Комуникация – BMS, телефонни, домофонни, структурно-кабелни, озвучителни, телевизионни.
  • Ел. мрежи – изграждане, окабеляване, оборудване и пуск.