пожароизвестителни системи

В зависимост от пожарния риск и конкретното приложение, пожароизвестителните системи, които проектираме и изграждаме са два вида - конвенционални и адресируеми.

Конвенционални пожароизвестителни системи
Конвенционалните системи откриват пожара и сигнализират за него, но не локализират мястото му. Детекторите са свързани в кабелна линия, която излиза от контролния панел и завършва с краен елемент. Когато детектор премине в алармен режим, системата не разпознава кой от всички детектори е сработил като променя режима на работа на цялата група. Подходящи са за малки обекти, при които е възможно зоната в аларма да бъде обходена бързо и възникналия пожар да бъде открит бързо.

Адресируеми пожароизвестителни системи
Детекторите и останалите периферна устройства са разположени в кръг по кабелната линия, която започва от контролния панел и завършва в него. Това дава възможност за пълно разпознаване на устройствата по индивидуален адрес. Адресируемите системи локализират точно мястото на възникване на пожара по адреса на детектора в аларма.

спринклерни системи за пожарогасене

Подходящи са за защита от пожар както на хора, така и на имущество в затворени помещения Реагират веднага още в първоначалния етап от възникване на пожара, което позволява на хората да напуснат безопасно рисковата зона Потушават пожара чрез отнемане на топлинната енергия на горивния процес като предизвикват бърз охлаждащ ефект в горящата зона Задействат се само спринклерните глави непосредствено над огнището на пожара Няма опасност от случайно задействане - сработват само при реален пожар

сигнално-охранителна техника

Предлагаме голяма гама от продукти за сигнално-охранителна техника за всякакъв вид обекти.
Локална звукова и светлинна сигнализация при проникване в обект.Оведомяване чрез звънене и съобщение на личния ви телефон и ваши роднини , приятели , комшии или просто охранителна фирма

озвучителни системи

Озвучителни системи служат както за слушане на музика така и за оповястяване на персонала и клиенти с нужна за тях информация. Промоции, работно време както и при пожар или авария за евакуация на сградата.

видео наблюдение

Предлагаме голяма гама от продукти за Видео наблюдение за офиса, магазин и дома.

  • Аналогови системи за видеонаблюдение
  • IP системи за видеонаблюдение
  • Turbo HD-TVI системи за видеонаблюдение

ел. инсталации

Предлагаме изграждане и ремонт на съществуващи ел.инталация и оборудване.

контрол на достъпа

Предлагаме голяма гама от продукти за контрол на достъп за всякакъв тип обекти. Искате да ограничите достъпът на лице или група лица до определен офис, стая, помещение или просто да следите работно време.